විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් රජයේ පාසල් වලට ඇතුලත් කිරීම.

 විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් රජයේ පාසල් වලට ඇතුලත් කිරීම. විදෙස් සේවය නිමවා නැවත සිය රට පැමිණෙන විගමනික සේවකයන්ගේ දරුවන් සඳහා රජයේ පාසල් වල අධ්‍යාපන පහසුකම් සැලසීමට රජය විසින් ප්‍රතිපක්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇත. ඒ අනුව විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය ,අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදුව මෙයට අදාළ පහසුකම් සලසනුවස් විදෙස් රැකියා නිමවා නැවත ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණෙන…

Read more

Annual Iftar Programme 2019

The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi hosted its Annual Iftar Programme in Abu Dhabi with multi- religious believers including Sri Lanka Muslim Community. Over 100 Sri Lankans expatriates from Sinhalese, Tamil, Muslim and Christian communities gathered at the residence of the Ambassador for the Annual Iftar Programme 2019.  Moulavi Mohamed Safras, BA(South Africa),…

Read more

Multi Religious observances in memory of people who lost their lives due to Easter Sunday Attack

  The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, United Arab Emirates organized an event for multi religious observances on Friday, 26 April 2019 at the Embassy in memory of Sri Lankans and foreign nationals who lost their lives at the Easter Sunday attacks that took place in Sri Lanka on 21 April 2019. The…

Read more

Multi Religious Observances in honour of the lives lost due to Easter Sunday Attack in Sri Lanka

  In view of remembering beloved Sri Lankans and foreign nationals who lost their lives at the heinous terrorist attacks that took place in several places of Sri Lanka on Easter Sunday, 21 April 2019, the multi religious observances will take place at the Embassy premises on 26 April 2019 from 10.00 am to 11.00…

Read more

Sri Lanka Investment and Business Conclave 2019

The Ceylon Chamber of Commerce is proudly organizing the “Sri Lanka Investment and Business Conclave 2019” for the 4th consecutive year at Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka from 18th -19 June 2019. The conclave will pave the way for international investors to create links with Sri Lankan Business partners and make themselves aware of…

Read more

Adventure Race (AR) World Championship – 2019

Sri Lanka will be hosting the Adventure Race World Championship 2019 from 03-13 December 2019. An Australian company Geocentric Pty. LTD, the organizer and the owner of the International AR series brand announced Sri Lanka as the host for AR World Championship 2019 considering the divers and striking landscape that Sri Lanka possesses which certainly…

Read more

Colombo International Logistics Conference

The CIMS events in collaboration with the Government of Sri Lanka is organizing the 1st Colombo International Logistics Conference from 1st-2nd August 2019 at the Galadari Hotel, Colombo. The first ever Colombo International Logistics Conference will showcase how Sri Lanka has emerged as the Indian Ocean’s Emerging Mega Maritime, Logistics and Distribution Centre and investment…

Read more

Lulu Group International launches Sri Lankan Food Promotion Week in Abu Dhabi

In view of celebrating Sri Lankan Sinhala and Tamil New Year, Lulu international supermarket and hypermarket chain today (10 April 2019) launched Sri Lankan food promotion week titled “Taste of Sri Lankan Food and More” at Lulu hypermarket at Madinat Zayed shopping Centre in Abu Dhabi, UAE with the participation of Mr. Sabarullah Khan, Charge…

Read more

Intake of foreign students for the Undergraduate Studies in Medicine (MBBS) at the Faculty of Medicine of University of Colombo, Sri Lanka – Academic Year 2018/2019

The faculty of Medicine of University of Colombo, Sri Lanka has called for application from foreign students to pursue Undergraduate Studies in Medicine (MBBS) for the academic year 2018/2019. Under this programme, the Faculty of Medicine has given the opportunity for foreign students with high results in Physics, Biology and Chemistry acquired at an examination…

Read more

The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, UAE celebrates Sri Lanka Week to mark the 71st Independence Day.

The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, UAE celebrated the Sri Lanka’s 71st Independence Day with the participation of a large gathering of Sri Lankans living in Abu Dhabi on 04 February 2019 at the Embassy premises. The event was inaugurated by hoisting of the national flag followed by the singing of the National…

Read more

Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi celebrates Christmas

  The Embassy of Sri Lanka together with Sri Lankan expatriates of all faiths living in Abu Dhabi celebrated Christmas by conducting a Christmas Carol Service on 21 December 2018 at the Embassy premises. Sri Lanka Cultural Foundation, under the patronage of the Embassy organized the Abu Dhabi Christmas Carol and a large number of…

Read more

The Embassy celebrates Diwali Festival in Abu Dhabi

Showcasing the multicultural legacy in Sri Lanka, the Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi celebrated Diwali festival, the festival of light on 07 November 2018 at the Embassy premises. Members of Sri Lankan Hindu community and other religious communities, well wishers, staff of the Embassy and their family members attended the event. The Embassy…

Read more

Notice for Sri Lankan Community Organizations & Individuals

Notice The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, UAE requests the Sri Lankan Community Organizations/Individuals who wish to organize community/cultural/religious events in the year 2019 to contact the following officer at the Embassy before 12 November 2018.       Harsha Ruparathne       Second Secretary/Economic, Political and Community Affairs       Tel : 026316444 / 026343838  Embassy…

Read more

Boat show Sri Lanka the first ever boat show in Sri Lanka

The boat show & Boating Festival Sri Lanka is the one and only boat exhibition and trade fair in Sri Lanka South Asia’s most focused and largest international Boat Show and Boating Festival Sri Lanka 2018 will be held from 26th to 28th October 2018 at the Galle Yacht Marina of the Port of Galle. This event will be the first ever…

Read more

A Special Notification to All Sri Lankans with regard to the Amnesty 2018 declared by the Government of the United Arab Emirates

 The Government of the United Arab Emirates has declared an Amnesty under the theme of Protect Yourself by Modifying Your Status for all expatriates staying illegally in UAE without valid visa in violation of UAE Immigration regulations with effect from 1st August 2018 to 31st October 2018.   The amnesty could…

Read more

සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැන්වීම

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නීත්‍යානුකූල වීසා රහිතව රැඳී සිටින්නන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පොදු සමා කාලය        නීත්‍යානුකූල වීසා රහිතව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තුළ රැඳී සිටින්නන් හට නීත්‍යනුකුල නොවන ආකාරයෙන් රට තුළ රැඳී සිටීම වෙනුවෙන් වන දඩ මුදල් ගෙවීමකින් තොරව සහ ආපසු රටට ඇතුල්වීමේ හැකියාව සහිතව මෙරටින් පිටවීම සඳහා හෝ තව දුරටත්…

Read more

சகல இலங்கையருக்குமான பொது மன்னிப்பு (அம்னஸ்டி) தொடர்பான ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் விஷேட அறிவித்தல்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அரசாங்கம் “தங்களது நிலையை புதுப்பித்துகொள் வதன்  மூலம் தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள்” என்ற கருத்தின்கீழ் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்போர் பயன்பெறும் வகையில் பொது மன்னிப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது  ( 01/08/2018 முதல் 31/10/2018ம் ) திகதி வரை இந்த சேவை அமுலிலிருக்கும். பின்வரும் இரண்டு நிலையின் கீழ், சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்போர் பொது மன்னிப்பு  (அம்னஸ்டியை )பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். A. சட்ட விரோதமாக தங்கியிருக்கும் இலங்கையர் தெண்டங்கள் இல்லாமல்/ அல்லது சட்ட ரீதியாக தங்களது…

Read more

Memorial Service in honour of His Excellency, late Mr.Sulaiman Jiffry Mohideen, former Ambassador of Sri Lanka to the United Arab Emirates

The Embassy of Sri Lanka, Abu Dhabi, UAE, organized a memorial service in honour of His Excellency late Mr. Sulaiman Jiffry Mohideen, the former Ambassador of Sri Lanka to the United Arab Emirates, who passed away on 23.06.2018 while taking treatments in Colombo. The memorial service was conducted with religious observances by religious dignitaries representing…

Read more

70th Anniversary Celebrations of Sri Lanka’s Independence in Abu Dhabi, UAE

The Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi, UAE, celebrated the 70th Anniversary of Sri Lanka’s Independence with over 300 invitees in attendance at InterContinental Abu Dhabi on 5th February 2018. 70th Anniversary Celebrations was graced by Her Excellency, Dr. Maitha Salem Al Shamsi, Minister of State of the United Arab Emirates on behalf of…

Read more
Lulu_Donation

Lulu Group International donates AED368,000 for Sri Lanka’s floods relief drive

Lulu Group International, the UAE-based retail giant has donated an amount of AED 368,000.00, equivalent to USD 100,000.00 to the National Floods and Landslides Victims Operations in Sri Lanka. Mr. Yusuf Ali, M.A. the Chairman of Lulu Group International in Abu Dhabi handed over a cheque for AED 368,000.00 to His Excellency the Ambassador of…

Read more